انجمن حامیان محیط زیست استان بوشهر

انجمن مردم نهاد حامیان محیط زیست استان بوشهر

انجمن حامیان محیط زیست استان بوشهر

انجمن مردم نهاد حامیان محیط زیست استان بوشهر

انجمن حامیان محیط زیست استان بوشهر

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

Instagram: Mohammad.pzarai
Subject : heleh wetland
#heleh_wetland

با حمایت خود از این پیچ ضمن افزایش توجه عمومی به وضعیت این تالاب با حمایتهای معنوی خود مارا درشناسای و تهیه مجموعه ای از حیات وحش بلاخص پرندگان این تالاب یاری می کنید.
طرحی باعنوان شناسای فون پرندگان تالاب حله از طریق ثبت تصاویر وبا کمک از سامانه جغرافیایی

بیان موضوع مورد مطالعه یا پژوهش:
گونه شناسی از طریق ثبت تصاویر به عنوان سند قابل استناد برای ثبت رکورد محسوب می شود،امروز با توجه به پیشرفت علم می توان با استفاده از تکنولوژی در شناسایی بهتر گونه های جانوری ومشارکت در شناسایی گونه ها از طریق مراجع علمی اقدام نمود.
بررسی فون منطقه حفاظت شده تالاب حله با گرایش پرندگان بومی ومهاجر وتهیه نقشه پراکنش گونه ها با استعانت از سامانه جغرافیایی وثبت تصاویر
که موجب شناسای ودستیابی به نقاط داغ زیستی
تهیه چک لیست فون پرندگان وپستانداران
بررسی مطلوبیت زیستگاه ووابستگی به گونه به منظور شناسای زون های حساس
الگوی پراکنش گونه های مختلف
می گردد 
البته به غیر از هدف کلی مجموعا یازده هدف جزیی نیز حول محور اموزش ومشارکت جوامع محلی و سمن ها وهمکاران نیز پیگیری می شود
محمد پاپری زارعی

Instagram: Mohammad.pzarai
Subject : heleh wetland
#heleh_wetland

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۳۷
انجمن حامیان محیط زیست